Over deze website


Niets van deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kunstenaar.

Deze site is getest en functioneert optimaal met de internetprogramma's: Safari 5+, Internet Explorer 8+, Firefox 3.6+, Google Chrome 8+ en Opera 10+ met stylesheets aan. Bezoekers worden aanbevolen om de site te bezichtigen met een van deze internetprogramma's (of een nieuwere versie ervan).

Voor het laatst geupdate op: 15-5-2020 11:20 CEST

Ontwerp en constructie door Mara Liem.
Fotografie door Peter Cox, Tom Haartsen, Toon Teeken.

Toon Teeken

Officiƫle website en online portfolio van Toon Teeken, schilder.
beeldend kunstenaar, schilder, Toon Teeken

CV

Werk

Groepsexposities

Solo-exposities

Opdrachten

Teksten

Contact

Over deze website